ICp (Industrial Control package)
Het Controle package wordt momenteel geconverteerd naar een RTLinux (real time control) configuratie. De toegang naar de control applicatie gebeurt door een Webapplicatie.

 


De informatie hieronder beschrijft nog het Windows NT systeem en wordt binnenkort bijgewerkt.

SICp is het besturingssysteem zoals dit door Elshout Automatisering BV is ontwikkeld, het bevat als basis de controle structuur zoals deze in een groot aantal projecten is toegepast (o.a. de besturing van automatische magazijnen, transportsystemen, pharmaceutische afvullijnen welke reeds jarenlang wereldwijd onafgebroken dienst doen, vriesdroger laad- en ontlaadbesturingen en besturingen voor de automobielindustrie). SICp is gericht op de automatisering van processen en plants, door zijn open karakter kan SICp eenvoudig worden toegepast in vrijwel alle gebieden waar nu PLC's, dedicated controllers en industriŽle computers worden toegepast. De term 'Small' in Small Industrial Control Package heeft hierbij geen betrekking op het aantal devices wat aangestuurd kan worden en op de complexiteit van de te besturen processen, maar uitsluitend op de opzet van het geheel: Een besturingsprogramma zonder overbodige franje. SICp bevat standaard een industrieel controle package en een visualisatie module. Beide zijn volledig op elkaar ingesteld en maken de vaak zeer moeilijke en complexe koppelingen tussen process-controllers en buitenwereld bijzonder eenvoudig. De industriŽle controle moduul kan door de gebruiker, Elshout Automatisering BV of een willekeurige software-engineer eenvoudig uitgebouwd worden tot een applicatie welke in realtime de plant bestuurd. Het controle module is hierbij standaard een framewerk waarin de besturingslogica eenvoudig ingebouwd kan worden. Het framewerk biedt alle functionaliteit welke verwacht kan worden van een besturingssysteem. SICp maakt het mogelijk processen te definieren met verschillende functionaliteit en prioriteit, maakt inter-process communicatie mogelijk, het reageren op events, het werken met semaforen, timers, het afhandelen van process faults, softstops, hardstops, kritieke secties, globale data tussen processen etc. Standaard bevat het controle moduul een grafische gebruikersinterface, een alarm taak, een printer taak en de controle processen. In de praktijk blijkt het zeer moeilijk om een opzet te maken voor een besturingssysteem en vaakt wordt daarom voor een traditionele oplossing met PLC's gekozen. Meer dan alleen een primaire besturing realiseren is hiermee echter veelal niet mogelijk (dan wel zeer kostbaar). Omdat de flexibiliteit van een op een microprocessor gebasserd systeem ontbreekt is men bij wijzigingen (welke in de loop der tijd bij vrijwel elk systeem nodig zijn) toch duurder uit dan wanneer voor een flexibele oplossing was gekozen. SICp maakt het opzetten van de besturing door zijn voorgedefinieerde structuur bijzonder eenvoudig. SICp draait op elke (industriŽle) PC gebaseerd op intel's 80x86. Hierdoor heeft de gebruiker de keuze uit een enorm assortiment uitbreidingsmogelijkheden. De op intel gebaseerde systemen zijn momenteel de standaard. SICp draait op Windows NT 4.02 workstation (en eventueel op windows 95). Windows NT is een zeer stabiel platform met uitstekende eigenschappen voor het realiseren van real-time besturingssystemen, tevens biedt dit platform gegarandeerde uitbreidingsmogelijkheden, nu en in de toekomst. Door de keuze voor Microsoft Visual C++ als ontwikkeltool is het mogelijk om snel uitbreidingen te realiseren en wijzigingen aan te brengen. Tevens zijn koppelingen met andere applicaties, databases en de buitenwereld zonder meer te realiseren. Een gebruiksvriendelijke user-interface kan ook eenvoudig worden ontwikkeld (mede door de voorgedefinieerde SICp user-interface, welke alle standaard MMI-functionaliteit bevat).


Beschrijving controle moduul.
Het controle moduul bestuurt het proces. Hiertoe worden een aantal processen opgestart, elk met een eigen specifieke taak. Het controle moduul levert alle functionaliteit waarmee eenvoudig een daadwerkelijke besturing kan worden opgezet. Standaard start het controle programma de volgende processen op: Process IO Deze draait onder realtime prioriteit en zal events zo snel mogelijk afhandelen (onder windows NT 4.0 met een 200 MHz Pentium processor zal dit binnen 2 ms geschieden. Dit process verzorgt alle I/O, door een koppeling met het visualisatie moduul worden alle I/O statussen zichtbaar gemaakt en kan een operator ingrijpen in processen.
Process RealTime Deze draait onder realtime prioriteit en zal events zo snel mogelijk afhandelen (onder windows NT 4.0 met een 200 MHz Pentium processor zal dit altijd binnen 2 ms geschieden (Deze tijd is proefondervindelijk vastgesteld). Dit process zal weinig code bevatten en alleen de hoge prioriteit events afhandelen.
Functionele Processen Deze processen draaien met normale prioriteit en verzorgen de bulk van het werk. Deze processen volgen rechtsreeeks uit de analyze, waar deze als functionele processdiagrammen worden teruggevonden. Voorbeelden zijn Process 'Store' welke het magazijn bestuurt, process 'CalcRoute' welke een route berekend, etc. Communicatie tussen de processen onderling (de dataflows in de analyse) worden middels pipes geÔmplementeerd.
Background processen Deze processen draaien met lage prioriteit en verzorgen berekeningen (statistiek) printen etc. Alle niet-tijdkritische bewerkingen worden door deze processen verzorgt.
Process Alarm Dit process verzorgt de signalering van de verschillende alarmen (Process Fault, Softstop, Hardstop en Emergency stops) naar de operator toe. Afhankelijk van de ernst van het alarm wordt het systeem gestopt.
Process MMI
Dit process verzorgt de grafische gebruikers interface. Communicatie met de verschillende processen gebeurt weer middels TCP/IP. Het process MMI hoeft daarom niet op het besturingssysteem zelf te draaien, maar kan op een willekeurige plaats in het netwerk worden opgenomen. Meerdere gebruikersinterfaces kunnen worden opgestart, tegelijkertijd kan er echter slechts vanaf ťťn MMI-interface op het process worden ingegrepen. Er kunnen zeer eenvoudig processen worden toegevoegd met een door de gebruiker vastgelegde prioriteit, naam en functionaliteit.


Beschrijving visualisatie moduul.
Met het visualisatie pakket kan de huidige systeemstatus worden bekeken en gevolgd, tevens kan hiervandaan in het proces worden ingegrepen. Recepten worden met het visualisatie moduul gecreŽrd, gewijzigd en naar het controle moduul verstuurd. Het visualisatie programma toont de status van de verschillende devices. Alle alarmen en boodschappen worden getoond en gelogd. Met het visualisatie programma kan een operator alle digitale en analoge in- en outputs forceren op een waarde. Bij uitval van bepaalde processen en/of storingen aan meetapparatuur kan een operator toch voor de noodzakelijke procesvoortgang zorgen. Tevens vergemakkelijkt dit de initieŽle inbedrijfsstelling (waarbij misschien nog niet de complete installatie werkend aanwezig is) aanzienlijk. Het controle package en visualisatie module communiceren d.m.v. een TCP/IP verbinding. Door deze industrie-standaard kunnen controle package en visualisatie op ofwel dezelfde computer draaien als op verschillende computers indien deze verbonden zijn middels een netwerk. Heeft men een internet aansluiting, dan kan de visualisatie zelfs wereldwijd worden geinstalleerd.


Levering van SICp
Met SICp worden alle sources (Visual C++) meegeleverd. Voor eventuele aanpassingen door de gebruiker zelf, dient deze dan ook over Microsoft Visual C++ (minimaal versie 5.0) te beschikken. Het controle package is door zijn open structuur eenvoudig door een software-engineer in te vullen, standaard C-kennis is voldoende om alle situaties te ondervangen. Door de object-georienteerde opzet kan de gebruiker zeer eenvoudig het Visualisatie systeem uitbreiden met eigen custom devices. Ook hard realtime systemen kunnen met SICp worden gerealiseerd, hiertoe wordt het platform met extra hardware uitgerust. De NMI (Non Maskable Interrupt) wordt gebruikt om de hard realtime eigenschappen te verkrijgen. Gegarandeerde response tijdens van 10 microseconden en minder zijn mogelijk. Neem contact op met Elshout Automatisering BV voor nadere informatie en prijzen. De responstijd van standaard SICp ligt onder alle omstandigheden beneden de 2 milliseconden1. In de eenvoudigste vorm wordt SICp aangeboden met windows NT 4.02 workstation, een Industrieel uitgevoerdePC , een I/O kaart met 8 digitale inputs, 8 digitale outputs, 4 analoge inputs en 4 analoge outputs. De controle package en de visualisatie module met de volledige source-code. Standaard is Microsoft windows NT 4.02 workstation geinstalleerd. Informeer naar prijzen en levervoorwaarden voor de verschillende configuraties. Ondersteuning en het inpassen van bedrijfsprocessen in SICp is tevens mogelijk. Tevens kunnen op projectbasis uw processen worden geautomatiseerd. Levering van SICp is mogelijk vanaf medio 2000. Desgewenst verzorgt Elshout Automatisering BV de complete automatisering van uw bedrijfsprocessen.
1
Dit wordt niet door Microsoft bevestigd, maar is proefondervindelijk vastgesteld op een 200 MHz Pentium platform. Standaard is windows NT geen hard real time systeem waarmee gegerandeerde responstijden kunnen worden verwezelijkt.