Wat je download en installeert.

De volgende procedures beschrijven de installatie van een eenvoudige demo applicatie, er wordt hier een pomp installatie bestuurt. De pompen zelf worden met een eenvoudig programma gesimuleerd.

Hier vindt je de volledige source code, geschikt voor Eclipse Indigo. De Eclipse development omgeving kan vanaf de Eclipse website gedownload worden.
De applicatie is gebouwd op het JSF JavaServer Faces framework, de libraries vindt je in de source download en in de WAR files.

Voor je begint

  • ICp werkt onder Linux, het is getest op Fedora maar zal onder elke Linux variant werken, Fedora linux is te vinden op de fedora website.
    Aan de Linux RealTime variant wordt nog gewerkt.
  • Als servlet container is voor Tomcat gekozen, minimaal versie 6.0 is nodig. Te downloaden vanaf de apache website.
  • Als database wordt MySQL gebruikt, download vanaf de MySQL website.
  • Als browser wordt FireFox gebruikt, te vinden op de Mozilla website. ICp werkt natuurlijk met elke willekeurige browser maar FireFox ondersteunt de W3 standaarden en biedt uitgebreide en eenvoudige debug mogelijkheden.

ICp Webapplicatie installatie

Eerst moet de Alarm tabel aangemaakt worden. Open een MySQL terminal en voer het volgende script uit:
delimiter $$
CREATE TABLE `alarms` ( `AlarmRTId` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `AlarmNo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `AlarmTxt` varchar(128) NOT NULL, `DateTime` datetime NOT NULL, `Ack` tinyint(1) NOT NULL, `Reset` tinyint(1) NOT NULL, `AlarmType` int(11) NOT NULL, `AlarmId` int(11) NOT NULL, `Active` tinyint(1) NOT NULL, PRIMARY KEY (`AlarmNo`) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=167 DEFAULT CHARSET=utf8$$

Start het RT interface process. Dit process communiceert met het RealTime process, ontvangt alarmen van het RT process en slaat deze op in de database. Open een terminal en ga naar de build/classes directory, start het process met: java icpinterface/InterfaceMain.

Start het real time control process (zie installatie RT process). Of start het simulator process (java), dit process simuleert de pompen, de flowmeters en de tankvoorraad. Open een terminal en ga naar de build/classes directory, start het process met: java simulator/test.

Download het ICp WAR v1.0 bestand, en plaats dit in de tomcat directory. Tomcat pakt dit WAR bestand uit en start het automatisch op.

Vanaf een browser kan nu contact gemaakt worden met de webapplicatie: 'http://localhost:8080/icp/main.jsf' de applicatie luistert standaard op poort 8080.

RT process installatie

Het RealTime control pocess is met GNU C++ gebouwd. Installeer eerst de CDT (C Ddevelopment Toolkit) voor eclipse en de GNU compile (MinGW is gebruikt).
Communicatie tussen Webapplicatie en Realtime process is met sockets, hierdoor is een 'redelijk' losse koppeling tussen de beide componenten gerealiseerd.
De boost library dient ook geinstalleerd te worden, downloaden vanaf: Boost website. Build de boost libraries (--toolset = gcc) en zorg ervoor dat de BOOST\stages\lib directory in de PATH environment variable is opgenomen.
MinGW en CygWin moeten ook geinstalleerd worden.