Elshout

Automatisering BV

Het huidige Controle package wordt momenteel ingrijpend gewijzigd, het Windows NT OS wordt vervangen door een RTLinux OS waarmee hard real-time besturing mogelijk is. I.p.v. een dedicated applicatie waarmee de applicatie bestuurd wordt is nu een webapplicatie beschikbaar zodat de applicatie met een browser bestuurd kan worden. De toegang naar het control systeem gebeurt door een eenvoudige 'Scada' Webapplicatie. Hieronder een voorbeeld van een besturing van een vloeistofvat met roerder en temperatuurmeting en enkele pompen.
Er zit een bewaking op het vloeistofniveau, de vloeistoftemperatuur en op de motoren.

Hier vindt u de download en installatie procedure voor deze voorbeeldapplicatie. Pomp besturing
 

Het Industrial Control package heeft de volgende highlights:

 • ICp is klein en eenvoudig schaalbaar
 • ICp is programmeerbaar ipv configureerbaar
 • ICp biedt een template waarmee betrekkelijk eenvoudig een willekeurige hard real-time besturing kan worden gerealiseerd.
 • Het is volledig gebouwd met open-source tools, alle source code en documentatie van ICp is gratis te downloaden en te gebruiken. Er zijn geen licentie kosten.
 • Een applicatie gebouwd met ICp is met een browser vanaf een willekeurige werkplek te besturen
 • Een koppeling met een MySQL database wordt ondersteunt. Alarm messages, warnings, process messages, meetwaarden (trends) en operator login/logout etc. worden standaard in deze database gelogd.
 • Er is een koppeling met e-mail, alarmen worden automatisch verstuurd.
 • Er is geen aparte hardware nodig voor de Scada applicatie.
 • Afhankelijk van de gebruikte hardware zijn interrupt response tijden mogelijk in de orde van 10-100 μsec, een factor 10 tot 100 sneller dan een gemiddelde PLC. Hierdoor kan ICp ook gebruikt worden voor toepassingen als motion-control (waarbij rechtstreeks servo motoren worden aangestuurd) en signaal processing.

ICp is gemaakt voor 'kleinere' toepassingen waarbij actuatoren en sensoren rechtstreeks worden aangestuurd, er is nog geen ondersteuning voor field-bus systemen.

Architecture

De architectuur is opgesteld volgens de 4+1 benadering. De volgende viewpoints worden gebruikt:

 • Logical viewpoint
 • Physical viewpoint
 • Development viewpoint
 • Process viewpoint
Binnen deze vier viewpoints worden de views opgesteld. De samenhang tussen de viewpoints word met een aantal typische cases aangetoond, dit is de +1 view uit de 4+1 model view.
Zie het ICp Architecture document voor een beschrijving.